Cuộn giấy viết 2.000 năm tuổi hóa than

Nhóm nhà khoa học quốc tế đang tìm cách khám phá nội dung trong cuộn giấy cổ bằng việc sử dụng ánh sáng mạnh gấp 10 tỷ lần Mặt Trời.

Khoa học Thứ sáu, 4/10/2019, 16:30 (GMT+7)