Da điện tử có thể cảm nhận như da thật

Các nhà nghiên cứu ở Đại học Quốc gia Singapore phát triển da điện tử cho phép những người lắp chi giả có thể cảm nhận đồ vật, kết cấu vật liệu, nhiệt độ.

Khoa học Chủ nhật, 27/9/2020, 09:33 (GMT+7)