Đàn cá hề hợp sức đẩy vỏ dừa về tổ đẻ trứng

Nhờ sự chung sức của các thành viên, cá hề mới có thể mang chiếc vỏ dừa nặng hơn chúng nhiều lần về tổ cho con đầu đàn đẻ trứng.

Khoa học Thứ hai, 19/8/2019, 13:00 (GMT+7)