Đàn cầy vằn phản ứng hài hước trước camera ẩn

Dù kiểm tra kỹ lưỡng, đàn cầy vằn vẫn nhận nhầm camera ẩn của đoàn làm phim BBC và đối xử với nó như một thành viên mới.

Khoa học Thứ sáu, 24/1/2020, 21:10 (GMT+7)