Đàn rắn cạp nia biển và cá lùng sục rạn san hô

IndonesiaRắn cạp nia biển hợp sức với cá tạo thành nhóm săn quy mô lớn, dồn con mồi vào các khe kẽ nhỏ để dễ dàng tóm gọn.

Khoa học Thứ hai, 28/10/2019, 21:00 (GMT+7)