Diêm nhúng xuống nước vẫn cháy

Công ty Mỹ chế tạo loại diêm bền bỉ cháy được trong 15 giây, có thể bùng cháy trở lại dù bị vùi vào đất, nhúng xuống nước.

Khoa học Thứ ba, 16/7/2019, 11:39 (GMT+7)