Điều gì xảy ra nếu bạn trở thành người cuối cùng trên Trái Đất?

Là người duy nhất sót lại trên Trái Đất, bạn vẫn có thể sống tốt nếu biết học hỏi kỹ năng sinh tồn và tận dụng các nguồn tài nguyên.

Theo Hashem Al-Ghaili

Khoa học Thứ năm, 18/10/2018, 19:00 (GMT+7)