Đôi ruồi chết kẹt cùng nhau 40 triệu năm

AustraliaNhóm nhà khoa học quốc tế kinh ngạc khi phát hiện mảnh hổ phách lưu giữ xác hai con ruồi chân dài đang trong quá trình giao phối. 

Khoa học Thứ sáu, 3/4/2020, 15:56 (GMT+7)