Dòng dung nham hình con voi trên bề mặt sao Hỏa

Tàu Mars Reconnaissance của NASA chụp ảnh dòng dung nham có hình dáng giống con voi ở vùng Elysium Planitia trên sao Hỏa năm 2012.

Khoa học Thứ tư, 14/8/2019, 19:00 (GMT+7)