Đường ống vận chuyển nhanh cá hồi ở Mỹ

Đường ống Whooshh giúp vận chuyển cá trong trang trại hoặc đưa cá đến hồ nước mới vào mùa khô hạn.

Khoa học Thứ bảy, 8/6/2019, 11:09 (GMT+7)