Hà mã kịch chiến dưới sông để giành quyền thống trị

Hà mã mới đến đọ sức với 'bá chủ' của khúc sông trước sự chứng kiến của các con non vây quanh.

Khoa học Thứ hai, 20/5/2019, 15:03 (GMT+7)