Hang động Nghìn Phật 1.600 năm tuổi trên Con đường Tơ lụa

Hang Mạc Cao nổi tiếng với hơn 2.000 tượng điêu khắc sơn màu và 45.000 m2 bích họa nằm dọc vách đá ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

Khoa học Thứ năm, 22/8/2019, 15:00 (GMT+7)