Hành tinh siêu nóng 9 tiếng đổi mùa một lần

Hành tinh KELT-9b hoàn thành một vòng quỹ đạo trong 36 tiếng, trải qua tới hai mùa hè và hai mùa đông.

Khoa học Thứ năm, 2/7/2020, 10:26 (GMT+7)