Hành trình vượt núi trùng tu Vạn Lý Trường Thành

Cuộc trùng tu 19 km Vạn Lý Trường Thành ở ngoại ô Bắc Kinh rất vất vả và chậm chạp vì địa hình núi non hiểm trở.

Khoa học Thứ ba, 20/6/2017, 10:00 (GMT+7)