Hệ thống cổ đại cung cấp 45 triệu lít nước mỗi ngày giữa sa mạc Jordan

Mạng lưới bể chứa, đập nước, kênh đào do người Nabatea xây dựng để đưa nước tới Petra cách đây 2.000 năm là một kỳ tích kỹ thuật cổ đại.

Khoa học Thứ hai, 17/6/2019, 21:00 (GMT+7)