Hệ thống phao biến sóng biển thành điện năng

Công ty Israel chế tạo hệ thống phao thu năng lượng sóng, truyền đến trạm trên mặt đất và chuyển hóa thành điện để cung cấp cho các gia đình.

Theo In The Know

Khoa học Thứ hai, 10/12/2018, 12:20 (GMT+7)