Hệ thống trang trại xanh trên mái nhà tại New York

Các trang trại trên cao giúp thành phố Mỹ tận dụng nước mưa, giảm khí thải và cung cấp thực phẩm cho người dân địa phương.

Khoa học Thứ năm, 22/8/2019, 14:31 (GMT+7)