Hiện tượng khiến bóng biến mất

Hiện tượng Trưa Lahaina xảy ra tại Hawaii vào tháng 5 và tháng 7, khi Mặt Trời ở thẳng góc trên đỉnh đầu.

Khoa học Thứ ba, 26/5/2020, 11:00 (GMT+7)