Hổ mang chúa dài hơn 3 mét mò vào làng trộm gà

Con rắn hổ mang chúa được dân làng Trung Quốc tìm thấy trong chuồng gà và chuyển cho cơ quan bảo vệ động vật ở địa phương.

Khoa học Thứ hai, 22/7/2019, 08:56 (GMT+7)