Hóa thạch khủng long bọc giáp 110 triệu năm trông như đang ngủ

Mẫu hóa thạch của một con khủng long nodosaur 110 triệu năm tuổi ở bảo tàng Canada được bảo quản nguyên vẹn tới mức trông chỉ như đang ngủ.

Khoa học Thứ hai, 15/5/2017, 11:23 (GMT+7)