Khoảng trống vũ trụ rộng 300 triệu năm ánh sáng

Bootes có khả năng do nhiều khoảng trống nhỏ tạo thành, chứa số lượng thiên hà rất ít so với thông thường.

Khoa học Thứ ba, 22/10/2019, 07:00 (GMT+7)