Loài bướm có cánh trong suốt như thủy tinh

Cấu trúc nano đặc biệt trên bề mặt cánh bướm Greta oto cho phép hầu hết ánh sáng Mặt Trời chiếu qua.

Khoa học Thứ năm, 23/1/2020, 08:00 (GMT+7)