Loài chim biết bay nặng đến 18 kg

Ô tác Kori sinh sống tại vùng đồng cỏ châu Phi dù rất to lớn nhưng vẫn bay được nhờ sải cánh rộng tới 2,75 m.

Khoa học Thứ sáu, 20/9/2019, 15:30 (GMT+7)