Loài chim lớn nhất có thể lơ lửng nhờ đập cánh

Nhờ khả năng bay đặc biệt, chim bói cá nhỏ không phụ thuộc vào chỗ đậu và có thể bay xa bờ hơn để bắt mồi.

Khoa học Chủ nhật, 15/12/2019, 17:16 (GMT+7)