Loài chuột có thể sống sót 20 phút không cần khí oxy

Các nhà khoa học phát hiện loài chuột chũi trụi lông ở Đông Phi có thể sống sót gần 20 phút không cần khí oxy nhờ khả năng biến đổi quá trình trao đổi chất.

Khoa học Chủ nhật, 23/4/2017, 09:24 (GMT+7)