Loài cuốn chiếu lớn nhất thế giới

Cuốn chiếu khổng lồ châu Phi trưởng thành có thể phát triển tới dài hơn 30 cm với khoảng 300 - 400 chân nằm dọc cơ thể.

Khoa học Thứ hai, 16/9/2019, 16:00 (GMT+7)