Loài nấm tạo ảo giác để tự vệ

Trải qua quá trình tiến hóa, một số loại nấm tự vệ bằng cách tạo ảo giác khiến côn trùng thấy no để tránh bị ăn.

Khoa học Thứ ba, 10/12/2019, 16:00 (GMT+7)