Loài rệp hút máu người sống lâu hơn khủng long

Mẫu ADN từ 30 loài rệp giường cho thấy chúng đã tồn tại trên Trái Đất ít nhất 115 triệu năm và sống cùng thời với khủng long.

Khoa học Chủ nhật, 19/5/2019, 19:00 (GMT+7)