Lý do sống ngoài không gian giúp phi hành gia trẻ hơn

Theo thuyết tương đối, phi hành gia hưởng lợi về thời gian khi sống trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), vật thể có tốc độ 28.000 km mỗi giờ.

Khoa học Thứ ba, 7/4/2020, 22:00 (GMT+7)