Lý do voi nặng 7 tấn không thể nhảy

Voi không nhảy được do cấu tạo cơ thể không phù hợp và môi trường sống cũng không đòi hỏi chúng phát triển khả năng này.

Theo Smithsonian

Khoa học Thứ bảy, 22/9/2018, 20:00 (GMT+7)