Ngày con người chinh phục các thế giới trong hệ Mặt Trời

Phim ngắn "Wanderers" được làm dựa trên các nghiên cứu khoa học và ý tưởng về cuộc sống trong vũ trụ tương lai.

Khoa học Thứ năm, 9/2/2017, 09:00 (GMT+7)