Người đàn ông bị đàn hổ vồ đến chết trong vườn thú Trung Quốc

Ba con hổ hợp sức vồ một người đàn ông đến chết trong khi vợ và những người con chứng kiến trong sự kinh hãi.  

Khoa học Thứ hai, 30/1/2017, 12:11 (GMT+7)