Nhà máy điện mặt trời Trung Quốc rộng 7,8 triệu m2 hoạt động

Nhà máy năng lượng mặt trời tại Cam Túc có thể hoạt động cả ngày và sản xuất 390 triệu kWh điện mỗi năm.

Theo CCTV

Khoa học Thứ bảy, 29/12/2018, 10:59 (GMT+7)