Nhện góa phụ đen ăn thịt bạn tình

Sau khi giao phối, nhện góa phụ đen cái nhanh như chớp kéo tơ trói chặt nhện đực và hút cạn dưỡng chất trong cơ thể bạn tình.

Khoa học Thứ hai, 11/11/2019, 20:00 (GMT+7)