Những loài vật ngỡ tuyệt chủng tái xuất trong năm 2019

Các nhà khoa học vui mừng khi phát hiện cheo cheo lưng bạc hay cóc hề đêm sao, những loài vật tưởng đã biến mất hàng chục năm trước.

Khoa học Chủ nhật, 29/12/2019, 15:00 (GMT+7)