Những nữ phi hành gia làm nên lịch sử tại NASA

NASA dự định đưa nữ phi hành gia đầu tiên lên Mặt Trăng năm 2024, tiếp tục đẩy mạnh vai trò của phụ nữ trong khoa học vũ trụ.  

Khoa học Thứ tư, 19/6/2019, 08:00 (GMT+7)