Nơi khởi đầu cuộc đại di cư của hàng triệu linh dương châu Phi

Gần 2 triệu con linh dương đầu bò, ngựa vằn, linh dương Eland và Thompson di chuyển qua vườn quốc gia Serengeti trong cuộc đại di cư hàng năm.

Khoa học Thứ sáu, 19/7/2019, 21:00 (GMT+7)