Nơi yên nghỉ của dự án tàu con thoi Liên Xô

Buran là dự án tàu con thoi đầy tiềm năng của Liên Xô, nhưng đã bị quên lãng trong một căn cứ vũ trụ bỏ hoang trên đất Kazhakstan.

Khoa học Thứ bảy, 13/5/2017, 11:03 (GMT+7)