Nông trại trên mái nhà

Singapore muốn tận dụng không gian đô thị để gia tăng sản xuất lương thực, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu.

Khoa học Thứ tư, 30/9/2020, 22:00 (GMT+7)