Ổ rắn đuôi chuông 45 con trốn dưới nhà dân Mỹ

Nhận được thông báo của chủ nhà, nhóm bắt rắn nhanh chóng tới hỗ trợ và mất hai tiếng để di chuyển hết bầy rắn độc.

Theo BBC

Khoa học Thứ sáu, 22/3/2019, 07:00 (GMT+7)