Phổi hoạt động như thế nào?

Phổi là một bộ phận quan trọng trong cơ thể giữ vai trò trao đổi khí, giúp cơ thể hấp thụ khí oxy và loại bỏ khí carbonic.

Khoa học Thứ ba, 28/2/2017, 14:17 (GMT+7)