Quái ngư 'ma cà rồng' thay đổi giới tính theo môi trường sống

Tùy theo môi trường sống, ấu trùng cá mút đá chuyên hút máu có thể biến thành con đực hoặc con cái nhằm thích nghi với nguồn thức ăn.

Khoa học Thứ sáu, 31/3/2017, 10:32 (GMT+7)