Rắn hổ mang kịch chiến cầy mangut trên sân golf

Cầy mangut tìm đủ cách tấn công rắn hổ mang trong khi con rắn tự vệ quyết liệt trên một sân golf ở Nam Phi.

Khoa học Thứ bảy, 11/11/2017, 07:30 (GMT+7)