Robot trang bị trí tuệ cảm xúc bay lên trạm vũ trụ

Phi hành đoàn trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) chào đón CIMON-2, robot hỗ trợ có thể đánh giá cảm xúc và ghi lại các thí nghiệm khoa học.

Khoa học Thứ hai, 9/12/2019, 11:00 (GMT+7)