Rùa suýt mất đầu khi bị cá vược tranh mồi

Nếu chậm hơn chỉ một nửa tích tắc, có thể con rùa sẽ mất đầu vào miệng cá vược trong cuộc chiến giành mồi ở Texas, Mỹ.

Khoa học Thứ năm, 25/2/2016, 20:03 (GMT+7)