Rượu thuốc 2.000 năm trong mộ cổ Trung Quốc

Sau vài tháng phân tích, các nhà khoa học xác định hơn 3.000 ml chất lỏng trong lọ đồng khai quật ở Hà Nam là rượu thuốc thời Tây Hán.

Khoa học Thứ hai, 21/9/2020, 20:00 (GMT+7)