Sầu riêng - mối đe dọa với rừng mưa nhiệt đới ở Malaysia

Nhu cầu về sầu riêng ngày càng tăng thúc đẩy nông dân Malaysia chặt phá rừng để mở đồn điền trồng cây, khiến diện tích rừng mưa giảm mạnh.

Theo Brut

Khoa học Thứ tư, 20/2/2019, 15:34 (GMT+7)