Sóc đực đuổi theo bạn tình suốt 5 tiếng để giao phối

Để kiểm tra thể lực của bạn tình trước khi giao phối, sóc cái muốn con đực tham gia "trò chơi đuổi bắt" kéo dài nhiều giờ đồng hồ.

Khoa học Thứ năm, 27/2/2020, 20:00 (GMT+7)