Sổng bạch tuộc, lươn biển quay sang tấn công thợ lặn

Không cam chịu chứng kiến bạch tuộc chạy mất sau khi bị cắn đứt xúc tu, lươn biển liền chuyển mục tiêu tấn công sang thợ lặn quay phim.

Khoa học Thứ tư, 30/11/2016, 21:00 (GMT+7)