Sức mạnh nung chảy thép của nhiệt nhôm

Với ngọn lửa nóng tới 2.200 độ C, nhiệt nhôm dễ dàng đốt thủng một lỗ trên nắp xe bằng thép trong thí nghiệm tiến hành ở hạt Hillsborough, Florida.

Theo Science Channel

Khoa học Thứ sáu, 24/8/2018, 15:15 (GMT+7)

Loading